KOLEKTORY SŁONECZNE

vat rabat

PŁASKIE PRÓŻNIOWE
panel płaski panel próżniowy

 

Słońce przesyła codziennie do powierzchni Ziemi potężne ilości energii. W górnej warstwie atmosfery napromieniowanie
wynosi około 1,39 kW/m2, a do skorupy ziemskiej dociera promieniowanie o wartości maksymalnie 1,00 kW/m2.

W obecnej chwili, na terenach o dużym nasłonecznieniu, zbudowano szereg instalacji uzyskujących ciepło z promieniowania
słonecznego, mających na celu m.in. podgrzew ciepłej wody użytkowej.

Ciepło przechwycone przez kolektor jest odprowadzane, za pomocą czynnika grzewczego (roztworu glikolu), do magazynu
ciepła, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. Automatyka (regulator solarny) liczy różnicę temperatur między
kolektorem a magazynem ciepłej wody i jeżeli uzyska ona zadaną maksymalną wartość, załączana jest pompa obiegowa
instalacji solarnej.

W tym momencie wymuszony zostaje przepływ czynnika grzewczego w stronę wymiennika ciepła. Wprawiony w ruch glikol,
przepływa przez wężownicę solarną w wymienniku i przekazuje nagromadzone ciepło do wody wypełniającej wspomniany
wymiennik. Wraz ze spadkiem temperatury kolektora, a jednocześnie wzrostem temperatury wody w wymienniku, maleje
różnica temperatur pomiędzy tymi dwoma urządzeniami.

Jeżeli osiągnie ona minimalną zadaną wartość, regulator solarny wyłączy pompę i tym samym kolektor zacznie się
nagrzewać. Cały cykl zostaje powtarzany. Dalsze wykorzystanie ciepła zależy od potrzeb użytkownika: może to być
wspomaganie wytwarzania, a w miesiącach letnich wyłączne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, wspomaganie
niskotemperaturowych instalacji centralnego ogrzewania lub podgrzewanie wody basenowej.

Kolektory próżniowe:
Kolektory próżniowe HEVELIUS to wysoko zaawansowany, szczytowy produkt techniki solarnej. Składają się one
z dwuściennych rur szklanych z zawartą pomiędzy ściankami próżnią. Taka budowa rur kolektora eliminuje straty
ciepła przez ściankę zewnętrzną rur, co gwarantuje najlepszą izolacyjność w każdych warunkach pogodowych. Istotną
właściwością szklanych rur kolektorów HEVELIUS jest szczelność szkła, którym „oblana jest próżnia”, dzięki czemu
rurki charakteryzują się długą żywotnością.

Kolektory płaskie:
Wysoka sprawność kolektorów HEVELIUS WUNDER gwarantuje 100% pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę
w okresie letnim. Korzystna relacja ceny do jakości powoduje, że inwestycja zwraca się w stosunkowo krótkim czasie.

Zastosowanie tafli hartowanego pryzmatycznego szkła jako przykrycia kolektora zwiększa ilość promieni słonecznych
docierających do absorbera. Harfowa budowa umożliwia montaż kolektorów zarówno w pionie jak i w poziomie, ułatwia
również odpowietrzenie instalacji, co ma istotne znaczenie nie tylko w momencie pierwszego uruchomienia, ale także
późniejszej eksploatacji i konserwacji układu.

Nowością są wysokiej klasy płaskie kolektory słoneczne NIBE Solar FP 215P, w których czynnik grzewczy przepływa
w sposób meandryczny.

Rozwiązanie z meandrem pozwala na uzyskanie znacznego przyrostu temperatury medium roboczego w trakcie “przejścia”
przez kolektor. Jest to związane z długą drogą transportu czynnika na odcinku pomiędzy wejściem i wyjściem z układu.

Promieniowanie słoneczne trafia na absorber po przejściu przez pokrycie kolektora, którym jest szyba wykonana
z hartowanego szkła o obniżonej zawartości żelaza, szyba ta pełni jednocześnie funkcję ochronną. Materiał, z jakiego
jest wykonana charakteryzuje się zwiększoną zdolnością do przepuszczania promieniowania, właściwość ta w połączeniu
z wysoko-selektywną powłoką absorpcyjną zwiększa do maksimum pochłanianie promieniowania słonecznego padającego
na kolektor.

"EKOBAU"
ul. Głogowska 71a
66-004 Racula

tel. 68 320 04 39,
kom. 601 913 700
email: biuro@ekobau.net
Pn.-Pt. 08:00-17:00
So. 10:00-13:00