Z drenażem

vat rabat

Drenaż rozsączający

ZASTOSOWANIE: grunt dobrze przepuszczalny i niski poziom wód gruntowych

Pojemność osadnika 1500 l 2000 l 3000 l 4000 l 5000 l
Przeznaczenie 3 os. 4-6 os. 4-6 os. 8-10 os. 8-10 os.
Cena netto 2690,00 zł 3550,00 zł 4250,00 zł 6050,00 zł 6850,00 zł

 delfin_drenaz_glowaPodstawową częścią drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych rur perforowanych ułożonych na warstwie żwiru, na którym zachodzi właściwe doczyszczanie ścieków. Oczyszczona woda trafia do gruntu. W przypadku wyższego poziomu wód gruntowych stosuje się studzienką przepompową i całą oczyszczalnią należy umieścić wyżej w formie kopca nasypowego. Do tego celu stosowane są pakiety drenażowe znacznie zmniejszające powierzchnią potrzebną pod oczyszczalnię.

 
Pakiety drenażowe

ZASTOSOWANIE: małe działki przy gruncie bardzo dobrze przepuszczalnym (piasek)

Pojemność osadnika 1500 l 2000 l 3000 l 4000 l 5000 l
Przeznaczenie 3 os. 4 os. 6 os. 8 os. 10 os.
Cena netto 4290,00 zł 5750,00 zł 7350,00 zł 11950,00 zł 13950,00 zł

delfin_pakiety_glowa_2013

Wykorzystanie pakietów drenażowych pozwala na pięciokrotne zredukowanie powierzchni wymaganej pod oczyszczalnie np. dla czterech osób redukcja powierzchni z 80m2 (drenaż na żwirze) do 15 m2 (drenaż na pakietach).
Złoże filtracyjne pionowe

ZASTOSOWANIE: przy gruncie nieprzepuszczalnym (iły, glina); odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest ciek wodny(np. rów melioracyjny) lub studnia chłonna

z drenażem
Pojemność osadnika 1500 l 2000 l 3000 l 4000 l 5000 l
Przeznaczenie 3 os. 4 os. 6 os. 8 os. 10 os.
Cena netto 2890,00 zł 3890,00 zł 4790,00 zł 5950,00 zł 6350,00 zł
z pakietami drenażowymi
Pojemność osadnika 1500 l 2000 l 3000 l 4000 l 5000 l
Przeznaczenie 3 os. 4 os. 6 os. 8 os. 10 os.
Cena netto 4790,00 zł 6250,00 zł 7750,00 zł 12450,00 zł 14450,00 zł

delfin_beskid_glowa

Złoże filtracyjne pionowe stanowi układ podziemnych rur rozsączających i zbierających, między którymi ułożona jest warstwa żwiru (właściwe doczyszczanie ścieków). Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest ciek wodny (rzeka, rów melioracyjny, oczko wodne) lub studnia chłonna.
Powierzchnia złoża pionowego powinna wynosić 7 m2W nasypie

 ZASTOSOWANIE: przy gruncie przepuszczalnym i bardzo wysokim poziomie wód gruntowych

z drenażem
Pojemność osadnika 1500 l 2000 l 3000 l 4000 l 5000 l
Przeznaczenie 3 os. 4 os. 6 os. 8 os. 10 os.
Cena netto 3250,00 zł 3990,00 zł 4390,00 zł 6450,00 zł 7250,00 zł
z pakietami dranażowymi
Pojemność osadnika 1500 l 2000 l 3000 l 4000 l 5000 l
Przeznaczenie 3 os. 4 os. 6 os. 8 os. 10 os.
Cena netto 4790,00 zł 6250,00 zł 7750,00 zł 12450,00 zł 14450,00 zł

Delfin_oczyszczalnia_drenaz w nasypie

Zasada budowy i funkcjonowania złoża rozszącającego w formie paletka jest podobna do rowów drenażowych.
Złoże roszącające wyniesione jest ponad powierzchnię terenu w celu zachowania 1.5m odległości od najwyższego poziomu wód gruntowych. Ścieki pompowane są na kopiec nasypowy z przepompowni umieszczonej za osadnikiem gnilnym. Podstawą do obliczeń nie jest długość rur rozsączających, lecz powierzchnia złoża przypadająca na RLM. Powierzchnia złoża rozsączającego w kopcu nasypowym powinna wynosić 7m2/osobę.

"EKOBAU"
ul. Głogowska 71a
66-004 Racula

tel. 68 320 04 39,
kom. 601 913 700
email: biuro@ekobau.net
Pn.-Pt. 08:00-17:00
So. 10:00-13:00